Wybierając lokal mieszkalny lub biuro oprócz funkcjonalności oraz rozmiaru lokalu zwracamy uwagę na walory estetyczne przestrzeni. Współcześnie architektura wnętrz spotyka się z znacznym zainteresowaniem. Wygodniej jest bowiem zlecić wystrój określonego lokalu do użytkowania specjaliście. A czym zajmuje się dokładnie architekt wnętrz? Wbrew krzywdzącym stereotypom, nie tylko przestawianiem bibelotów. Architekt wnętrz to człowiek wykształcony, posiadający nie tylko zmysł artystyczny, ale przede wszystkim umiejętności jego praktycznego wykorzystania. W skład czynności związanych z zawodem projektanta wchodzą: opracowywanie programów o charakterze funkcjonalno – przestrzennym, a także kontrola nad przebiegiem przedsięwzięcia, oraz indywidualnymi pracownikami przy określonym projekcie.

Aranżacja i projektowanie wnętrz w Opolu
Architekt wnętrz powinien także prowadzić analizy – zarówno otoczenia jak i środka budynku, pod kątem działania rozmaitych zespołów instalacyjnych, systemu wentylacji czy systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Oczywiście opracowanie koncepcji plastycznej wnętrz to także część pracy dekoratora. Obejmuje ono ponad to: selekcja materiałów, decydowanie o metodzie prowadzenia działań nad projektem, dobór poszczególnych zestawów instalacyjnych, sprzętów, a nawet – ich projektowanie od zera. Rzetelny projektant ma świadomość, że istotne bywa również zagwarantowanie prawidłowej akustyki we wnętrzu. Plany architektoniczne powinny gwarantować nie tylko estetykę lokalu, ale jednocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Uczucie estetyki, nie powinno być istotniejsze od wygody użytkowania.