Rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie zupełnie zbędnych. Najważniejszym celem lean managment jest więc zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych materiałów. Wykorzystanie form działania lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów.
plakaty motywujące
Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność ocenienia, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.