Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w sposobach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie zbędnych. lean Najistotniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie trwonienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i używanych surowców. Zastosowanie metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w zakładzie z reguły poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co istotne techniki z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to umiejętność ocenienia, które działania są zbędne dla firmy.